System x3650M4 (P/N: 7915G2A)
Mã sản phẩm: System x3650M4 (P/N: 7915G2A)
Giá: liên hệ