Tin tức
CÔNG TY KNS thực hiện dự án Tại Bệnh Viện Gia Đình (FAMILY HOSPITAL)
xây dựng hệ thống sever cho toàn bệnh viện gia đình tại đà nẵng!
CÔNG TY KNS thực hiện dự án Tại Resort Alma Courtyard Hoi An
CÔNG TY KNS thực hiện dự án Tại Resort Alma Courtyard Hoi An
KNS trở thành nhà cung cấp giải pháp Vmware đầu tiên tại khu vực Miền Trung đạt chứng chỉ Enterprise
KNS trở thành nhà cung cấp giải pháp Vmware đầu tiên tại khu vực Miền Trung đạt chứng chỉ Enterprise
Công ty KNS thực hiện dự án tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam đầu xuân 2013
Công ty KNS thực hiện dự án tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam đầu xuân 2013
Công ty KNS ký Hợp đồng và triển khai dự án bảo trì hệ thống mạng cho Công ty Doosan Vina tại KCN Du
Công ty KNS ký Hợp đồng và triển khai dự án bảo trì hệ thống mạng cho Công ty Doosan Vina tại KCN Dung Quất, Quảng Ngãi
IBM giải quyết “Big data” với phần mềm mới
IBM đã công bố phần mềm mới để cung cấp các phân tích "dữ liệu lớn" cho người sử dụng trên nhiều thiết bị và nền tảng.